Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony informacji niejawnych

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony informacji niejawnych

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony informacji niejawnych

 SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ – MICROSOFT TEAMS

dla wszystkich osób objętych obowiązkiem przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

Szkolenie będzie prowadzone przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742) i współistniejące akty wykonawcze.

Program szkolenia:

 • Podstawa prawna – Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742)
 • Przepisy ogólne
 • Klasyfikowanie informacji niejawnych
 • Organizacja ochrony informacji niejawnych
 • Bezpieczeństwo osobowe
 • Bezpieczeństwo fizyczne. Podstawy prawne.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 • Analiza i szacowanie ryzyka – podstawowe pojęcia.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe.
 • Informacje niejawne międzynarodowe. Ochrona informacji niejawnych NATO i UE.
 • Odpowiedzialność służbowa i karna.

UWAGA:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

 • Jest ważne 5 lat.

 • Jest konieczne, aby ubiegać się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub wyższej.

 • Jest wydawane w oparciu o ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. 2020 poz. 1256)

Czas trwania: Szkolenie trwa trzy godziny lekcyjne.

Terminy – szkolenia odbywają się po uzgodnieniu z zamawiającym, w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS. Prosimy o kontakt: techom@techom.com lub telefonicznie: 22 625 34 00.

Uwaga: Szkolenia odbywają się przy zebraniu grupy minimum 8 osób.

Uwaga techniczna: aby wziąć udział w szkoleniu należy posiadać komputer (najlepiej minimum Windows 7), głośniki/słuchawki i mikrofon.

Wartość:                                                                

 • 150 zł netto od osoby przy zgłoszeniu 1-9 osób
 • 120 zł netto od osoby przy zgłoszeniu 10-19 osób
 • 90 zł netto od osoby przy zgłoszeniu 20-29 osób
 • cena do negocjacji przy zgłoszeniu 30+ osób

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT, niemniej szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT – instytucje, które spełniają ten wymóg prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne, zaświadczenie o odbyciu szkolenia. 

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT (wzór): Oświadczenie

Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach: REGULAMIN

Zgłoszenia:

Celem zgłoszenia uprzejmie prosimy o odesłanie na mail: techom@techom.com

 1. skanu podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania powyżej)
 2. potwierdzenia wykonania przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)