Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony informacji niejawnych

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony informacji niejawnych

🌐 SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ – MICROSOFT TEAMS

👥 Dla kogo? Osoby objęte obowiązkiem przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.


Prowadzenie szkolenia:

Szkolenie będzie prowadzone przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2023 poz. 756 ze zm.) i współistniejące akty wykonawcze.

📌 Dlaczego warto? Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy ubiegają się o dostęp do i formacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej. Podczas szkolenia zdobywa się wiedzę na temat zasad oraz podstaw prawnych systemu ochrony informacji niejawnych, stosowanych procedur oraz sposobów ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach ich zagrożenia lub nieuprawnionego ujawnienia.


Program szkolenia:

 • Podstawa prawna – Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2023 poz. 756 ze zm.)
 • Przepisy ogólne
 • Klasyfikowanie informacji niejawnych
 • Organizacja ochrony informacji niejawnych
 • Bezpieczeństwo osobowe
 • Bezpieczeństwo fizyczne. Podstawy prawne.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Analiza i szacowanie ryzyka – podstawowe pojęcia.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe
 • Informacje niejawne międzynarodowe. Ochrona informacji niejawnych NATO i UE.
 • Odpowiedzialność służbowa i karna

⚠️ Zaświadczenie:

 • Ważność: 5 lat.
 • Jest konieczne, aby ubiegać się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub wyższej.
 • Jest wydawane przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych jednostki organizacyjnej zainteresowanej przeszkoleniem pracowników – zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. 2020 poz. 1256).

📅 Czas i terminy:

 • Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
 • Zapisy: Ustalane indywidualnie z zamawiającym.
 • 📞 Kontakt: techom@techom.com, Tel: 22 625 34 00.

⚠️ Uwagi:

 • Szkolenia realizowane przy minimum 8 uczestnikach.
 • Wymagania techniczne: Komputer (preferowany Windows 7+), głośniki/słuchawki, mikrofon.

Cennik:

  • 1-9 osób: 180 netto/osoba
  • 10-19 osób: 150 zł netto/osoba
  • 20+ osób: 120 zł netto/osoba

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT, niemniej szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT – instytucje, które spełniają ten wymóg prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.


Koszty udziału obejmują:

 • Szkolenie, materiały dydaktyczne, zaświadczenie.

📎 Dokumenty:


Procedura zgłoszenia:

A. Wariant, zakładający, że jednostka organizacyjna (firma/instytucja) nie zatrudnia własnego pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (zaproponowany przez TECHOM) organizuje dla i w ramach zainteresowanej jednostki organizacyjnej szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych w TECHOM w oparciu o pisemną umowę -> zainteresowana szkoleniem jednostka organizacyjna przesyła skany kart zgłoszeń osób objętych wymogiem szkolenia do TECHOM -> szkolenie odbywa się w TECHOM -> Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych wystawia właściwe zaświadczenia o odbyciu szkolenia dla i w ramach jednostki organizacyjnej, w której szkolenie organizował. Wzór umowy z pełnomocnikiem dostarcza Techom. 

B. Wariant zakładający, że jednostka organizacyjna (firma/instytucja) zatrudnia własnego pełnomocnika ds. ochrony: Zainteresowana szkoleniem jednostka organizacyjna przesyła skany kart zgłoszeń osób objętych wymogiem szkolenia do TECHOM -> szkolenie odbywa się w TECHOM -> Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych wystawia właściwe zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

📩 Wysyłka zgłoszeń: techom@techom.com


Należy przesłać:

 • Skan karty zgłoszenia
 • Potwierdzenie przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)
 • Skan podpisanej umowy o organizację szkolenia z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych (wzór umowy jest dostarczany TECHOM po uzgodnieniach z zainteresowaną jednostką organizacyjną) – w wariancie A, czyli gdy jednostka organizacyjna nie zatrudnia własnego pełnomocnika.

Nasze szkolenie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych. Zapewniamy profesjonalizm oraz aktualną wiedzę.