Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Szkolenie dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych

Szkolenie dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych

SZKOLENIE

dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych

Szkolenie będzie prowadzone m.in. przez byłych i obecnych pracowników resortu sprawiedliwości w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228) i współistniejące akty wykonawcze 

Szkolenie jest przeznaczone:

 • dla osób pełniących funkcje kierownika lub pracownika kancelarii tajnej
 • dla osób zamierzających pełnić funkcje kierownika lub pracownika kancelarii tajnej

Szkolenie wspiera obowiązki:

 • Kierownika jednostki organizacyjnej
 • Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i kandydata na pełnomocnika ochrony informacji niejawnych
 • Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Wszystkich osób zatrudnionych w pionie ochrony i mających styczność z materiałami niejawnymi

Szkolenie

 • trwa 3 dni, składa się z zajęć warsztatowych i teoretycznych; do każdych zajęć dołączony jest panel dyskusyjny.
 • znacząco rozszerza i pogłębia szkolenia prowadzone przez ABW i SKW oraz wewnętrzne, prowadzone przez pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej
 • pozwala osobom mniej doświadczonym zyskać wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane w pracy w kancelarii tajnej, jak również usystematyzować i pogłębić wiedzę osobom posiadającym doświadczenie
 • kończy się egzaminem testowym, po którym kursanci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 UWAGA:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

 • Jest bezterminowe
 • Potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenta zgodnie z zadaniami zawodowymi „Specjalisty ochrony informacji niejawnych” (242110)* wynikającymi z Krajowego standardu kompetencji zawodowych
 • Ułatwia znalezienie pracy w kancelarii tajnej
 • Stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla pracodawcy – poświadcza, że osoby zatrudniane w pionie ochrony posiadają odpowiednie kompetencje

Szkolenie trwa 3 dni:

Termin: 24.04.2020 – 26.04.2020, w Warszawie

Miejsce: Warszawa

Wartość:                                                                

 • bez zakwaterowania, jedna osoba – 1650,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych)
 • z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym, jedna osoba – 1790, 00 zł netto (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych)
 • z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym, jedna osoba – 1890, 00 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych)

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT, niemniej szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT – instytucje, które spełniają ten wymóg prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne (warsztaty), wyżywienie w ramach szkolenia, całodzienny bufet kawowy, zakwaterowanie (opcjonalnie)

Szczegółowy program kursu: PROGRAM

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT: Oświadczenie

Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach: REGULAMIN

Zgłoszenia:

Celem zgłoszenia uprzejmie prosimy o odesłanie na mail: techom@techom.com

 1. skanu podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania powyżej)
 2. skanu fotografii
 3. potwierdzenia wykonania przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)

UWAGA:

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia do dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu – po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.