Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Szkolenie dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych

Szkolenie dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych

SZKOLENIE

dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych / niejawnych lub punktów odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych

! SZKOLENIE PROWADZONE W FORMIE ZDALNEJ, PRZEZ INTERNET !

Szkolenie będzie prowadzone m.in. przez byłych i obecnych pracowników resortów sprawiedliwości obrony narodowej w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742) i współistniejące akty wykonawcze 

Szkolenie jest przeznaczone:

 • dla osób pełniących funkcje kierownika lub pracownika kancelarii tajnej
 • dla osób zamierzających pełnić funkcje kierownika lub pracownika kancelarii tajnej

Szkolenie wspiera obowiązki:

 • Kierownika jednostki organizacyjnej
 • Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i kandydata na pełnomocnika ochrony informacji niejawnych
 • Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Wszystkich osób zatrudnionych w pionie ochrony i mających styczność z materiałami niejawnymi

Szkolenie

 • trwa 3 dni, składa się z zajęć warsztatowych i teoretycznych; do każdych zajęć dołączony jest panel dyskusyjny.
 • znacząco rozszerza i pogłębia szkolenia prowadzone przez ABW i SKW oraz wewnętrzne, prowadzone przez pełnomocnika ochrony w jednostce organizacyjnej
 • pozwala osobom mniej doświadczonym zyskać wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane w pracy w kancelarii tajnej, jak również usystematyzować i pogłębić wiedzę osobom posiadającym doświadczenie
 • kończy się egzaminem testowym, po którym kursanci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 UWAGA:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

 • Jest bezterminowe
 • Potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenta zgodnie z zadaniami zawodowymi „Specjalisty ochrony informacji niejawnych” (242110)* wynikającymi z Krajowego standardu kompetencji zawodowych
 • Ułatwia znalezienie pracy w kancelarii tajnej
 • Stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla pracodawcy – poświadcza, że osoby zatrudniane w pionie ochrony posiadają odpowiednie kompetencje

Zdalna forma szkolenia odbywa się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (bezpłatna). Wszystkie zajęcia są prowadzone na żywo; możliwości techniczne pozwalają na bezproblemową organizację warsztatów.

Przed szkoleniem wszyscy uczestnicy otrzymają materiały, w oparciu o które będą prowadzone zajęcia.

Szkolenie trwa 3 dni:

Termin: 05.04.2022 – 07.04.2022

Wartość:                                                                

 • jedna osoba – 1790,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych)

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT, niemniej szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT – instytucje, które spełniają ten wymóg prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa (do pobrania poniżej). Jednostki budżetowe regulują należność po szkoleniu, firmy prywatne przed.

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne (warsztaty).

Szczegółowy program kursu: PROGRAM

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT: Oświadczenie

Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach: REGULAMIN

Zgłoszenia:

Celem zgłoszenia uprzejmie prosimy o odesłanie na mail: techom@techom.com

 1. skanu podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania powyżej)
 2. potwierdzenia wykonania przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)

UWAGA:

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia do dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.