Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kursy i szkolenia ppoż. » Kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G)

Kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G)

Kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G)

! KURS PROWADZONY W FORMIE STACJONARNEJ W WARSZAWIE !

Kurs organizuje TECHOM przy udziale Partnerów: POLON-ALFA S.A.
AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. i wsparciu merytorycznym AFFS Sp. z o.o. oraz DEKK FIRE SOLUTIONS Sp. z o.o.

 • Organizowany przez Szkołę Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń TECHOM przy udziale POLON-ALFA S.A. i AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O. oraz wsparciu merytorycznym AFFS Sp. z o.o. oraz DEKK FIRE SOLUTIONS Sp. z o.o.
 • Kończy się bezterminowym zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawodowego wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2019 r.  poz. 652 ) oraz Certyfikatem POLON-ALFA S.A. (również bezterminowym).
 • Uprawnia do wykonywania projektów, instalacji i konserwacji sprzętu do systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG – G), odnosi się do specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14:2006 oraz PKN-CEN/TS 54-14:2020-09
 • Przygotowuje do certyfikacji według normy PN-EN 16763:2017-04 Usługi w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów zabezpieczeń technicznych. Certyfikacja jest wskazana w nowej specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 jako wymagalna.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wskazywane przez inwestorów jako wymagalne – stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności. Pozwala inwestorowi zakładać, że projekt, instalacja i konserwacja SUG-G będą wykonane właściwie, z zachowaniem aktualnych prawno-normatywnych uwarunkowań i branżowych zasad „dobrej roboty”.

Kurs jest przeznaczony m.in.  dla:

 • instalatorów, projektantów i konserwatorów systemów stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-G)
 • Inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Inżynierów i techników pożarnictwa
 • Inspektorów nadzoru budowlanego
 • pracowników firm ubezpieczeniowych
 • instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych
 • instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 • koordynatorów projektów
 • inwestorów
 • administratorów systemów alarmowych, komendantów ochrony, osób nadzorujących i użytkujących systemy zabezpieczeń
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej

Kurs trwa 3 dni, prowadzony jest w formie STACJONARNEJ – w wypadku, gdy sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację kursu, będzie wyznaczany nowy termin

3 dni – wykłady i ćwiczenia; 1 dni – warsztaty projektowe w oparciu o systemy POLON-ALFA S.A.

Najbliższy planowany termin:

Termin: 19.06.2023 – 21.06.2023

Koszt kursu:

 • jedna osoba2500,00 zł  – kurs w formie stacjonarnej, bez zakwaterowania

 • jedna osoba2980,00 zł  – kurs w formie stacjonarnej, z zakwaterowaniem w pok. 1 os. od dnia rozpoczęcia kursu

 • jedna osoba3220,00 zł  – kurs w formie stacjonarnej, z zakwaterowaniem w pok. 1 os. od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia kursu

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Zgłoszenia i wpłaty do dnia 07.06.2023 włącznie, koszt kursu wynosi:

Ostateczny termin zgłoszeń: 07.06.2023

Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

Miejsce kursu: Warszawa

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne.

Szczegółowy program kursu: PROGRAM

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach: REGULAMIN

Zgłoszenia:

Celem zgłoszenia uprzejmie prosimy o odesłanie na mail: techom@techom.com

 1. skanu podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania powyżej)
 2. potwierdzenia wykonania przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)

Uwaga:

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia do 07.06.2023 przed terminem rozpoczęcia kursu – po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.