Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego, szkolenia specjalistyczne, autoryzacje » Kurs projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń do stopni 1-4 i wojskowych dokumentów normatywnych

KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

w zakresie:

Projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń do stopni 1-4 i wojskowych dokumentów normatywnych

🌐 SZKOLENIE W FORMIE ZDALNEJ – MICROSOFT TEAMS

🔗 Organizator: TECHOM przy udziale Partnerów:

⚠️ Zaświadczenie:

Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego TECHOM kończy się wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu – wzór MEN na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2019 r.  poz. 652 ).

Ukończenie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego w TECHOM umożliwia:

 • Zdobycie aktualnej wiedzy prawno-technicznej w zakresie: projektowania, instalowania, konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń, szacowania ryzyka, analizy zagrożeń, procesu inwestycyjnego, rozwiązań i realizacji dla danego obiektu, formułowania wymagań wobec sprzętu – i – co obecnie jest szczególnie ważne – bezpieczeństwa samego sprzętu pod względem zbierania/ulotów danych
 • Uzyskanie uprawnień branżowych do projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń stopni 1-4
 • Spełnienie wymagań obowiązującej Ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.) – uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Spełnienie wymagań Specyfikacji Technicznej PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji włamania i napadu — Część 7: Wytyczne stosowania
 • Spełnienie wymagań wynikających z Załącznika 1 do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2023
 • Dostosowanie do wymogów normy PN-EN 16763 Usługi w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów zabezpieczeń technicznych
 • Spełnienie wymagań MON wobec usługodawców realizujących techniczne systemy zabezpieczeń w obiektach wojskowych
 • Spełnienie wymagań zamawiających z sektora obiektów podlegających obowiązkowej ochronie/infrastruktury krytycznej
 • Podwyższenie wiarygodności wobec kontrahentów

⚠️ Uwagi:

 • Kurs ma zintegrowaną formułę: przygotowuje do projektowania, instalowania i konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń – kurs jest następcą oferowanych w latach poprzednich rozłącznych kursów dla instalatorów i dla projektantów, integruje oba podejścia (dawna licencja I stopnia + licencja II stopnia)
 • Kurs jest prowadzony w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, przez Internet, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

📌 Dla kogo jest ten kurs?

Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego jest przeznaczony m.in.  dla:

 • instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 / Norm Obronnych / wojskowych dokumentów normatywnych
 • instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 • koordynatorów projektów
 • inspektorów nadzoru
 • inwestorów
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej
 • osób opracowujących plany ochrony

📅 Termin najbliższego kursu:

!UWAGA: ZMIANA TERMINU – ZACZYNAMY O 1 DZIEŃ ROBOCZY WCZEŚNIEJ, W PIĄTEK 21 CZERWCA!

21.06.2024 – 27.06.2024 (bez weekendu)

Zgłoszenia i wpłaty do dnia 14.06.2024 włącznie.

UWAGA!

Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

💰 Koszt:

jedna osoba – 3450,00 zł

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

💡 Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia na szkolenia (wariant bez dofinansowania):

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:

 • wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
 • UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • przesłanie skanu fotografii na ww. maila
 • przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na ww. maila (instytucje finansowane z budżetu państwa dokonują opłat po zakończeniu kursu)
 • kontakt pod nr (22) 625-34-00,

📌 Koszty udziału obejmują:

 • szkolenie,
 • materiały dydaktyczne

Wymagania techniczne dla uczestników:

 • Komputer z minimum Windows 7, łącze internetowe, słuchawki/głośniki, zainstalowana aplikacja Microsoft Teams

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje:

 • Bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika zabezpieczenia technicznego wg wzoru MEN
 • Autoryzację „TECHOM” dla Reprezentanta Firmy ważną 3 lata

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pozwala wnioskować absolwentowi kursu o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego do Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu pracownika zabezpieczenia technicznego (do pobrania).

📎 Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia na kurs pracownika zabezpieczenia technicznego: Karta_zgłoszenia
 2. Program kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Program
 3. Regulamin kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Regulamin_szkolenia