Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę

Kurs projektowo-instalacyjny (stopnie 1-4/NO)

Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego

w zakresie:

Projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń

do stopni 1-4 i Norm Obronnych

wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego

 • Kurs kończy się wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu – wzór MEN na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2019 r.  poz. 652 ).
 • Ukończenie kursu umożliwia wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendy Wojewódzkie Policji w rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wymagane przez Wojsko (wymóg w Normie Obronnej NO-04-A004-8:2016) i wielu inwestorów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego

 

 • Kurs ma zintegrowaną formułę: przygotowuje do projektowania, instalowania i konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeńkurs jest następcą oferowanych w latach poprzednich rozłącznych kursów dla instalatorów i dla projektantów, integruje oba podejścia (dawna licencja I stopnia + licencja II stopnia)

Czas kursu:

Kurs trwa 6 dni: 

 • 1 dzień warsztatów praktycznych, instalacyjno-projektowych na wybranym sprzęcie

Program kursu – do pobrania poniżej.

Kurs jest przeznaczony m.in.  dla:

 • instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/Norm Obronnych
 • instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 • koordynatorów projektów
 • inspektorów nadzoru
 • inwestorów
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej

pracownik zabezpieczenia technicznego kurs

Najbliższy planowany termin

23.03.2020 – 28.03.2020

Koszt kursu:

 • Zgłoszenia i wpłaty do dnia 11.03.2020 włącznie, koszt kursu wynosi:
   • bez zakwaterowania, jedna osoba – 2850,00 zł 
   • z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym, jedna osoba – 3500, 00 zł
   • z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym, jedna osoba – 3900, 00 zł

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Ostateczny termin zgłoszeń: do dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu.

Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenia na szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:
 • wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • przesłanie skanu fotografii na ww. maila
 • przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na ww. maila (instytucje finansowane z budżetu państwa dokonują opłat po zakończeniu kursu)
 • kontakt pod nr (22) 625-34-00,

Koszty udziału obejmują:

 • szkolenie,
 • materiały dydaktyczne,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • zakwaterowanie w pokojach 1 i 2-osobowych (opcja)
 • wyżywienie w ramach kursu,
 • bufet kawowy.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje:

 • Bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN
 • Poświadczenie odbycia warsztatów praktycznych na sprzęcie,
 • Autoryzację „TECHOM” dla Reprezentanta Firmy ważną 3 lata

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pozwala wnioskować absolwentowi kursu o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego do Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu pracownika zabezpieczenia technicznego (do pobrania).

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia na kurs pracownika zabezpieczenia technicznego: Karta_zgłoszenia
 2. Program kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Program
 3. Regulamin kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Regulamin_szkolenia

 

TAGI:
pracownik zabezpieczenia technicznego, kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, pracownik zabezpieczenia technicznego kurs, pracownik zabezpieczenia technicznego uprawnienia, wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego