Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego, szkolenia specjalistyczne, autoryzacje » Kurs projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń do stopni 1-4 i wojskowych dokumentów normatywnych

Kurs projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń do stopni 1-4 i wojskowych dokumentów normatywnych

Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego

w zakresie:

Projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń

do stopni 1-4 i wojskowych dokumentów normatywnych

! KURS PROWADZONY W FORMIE ZDALNEJ, PRZEZ INTERNET !

 

Kurs organizuje TECHOM przy udziale Partnerów: Janex, SATEL, HIKVISION, Hertz New Technologies, Safety Project i Risk Response

wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego

 • Kurs kończy się wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu – wzór MEN na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2019 r.  poz. 652 ).
 • Ukończenie kursu umożliwia wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendy Wojewódzkie Policji w rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wymagane przez Wojsko i wielu inwestorów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego
 • Kurs ma zintegrowaną formułę: przygotowuje do projektowania, instalowania i konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeńkurs jest następcą oferowanych w latach poprzednich rozłącznych kursów dla instalatorów i dla projektantów, integruje oba podejścia (dawna licencja I stopnia + licencja II stopnia)

 • Kurs jest prowadzony w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, przez Internet, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Program kursu – do pobrania poniżej.

Kurs jest przeznaczony m.in.  dla:

 • instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 / Norm Obronnych / wojskowych dokumentów normatywnych
 • instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 • koordynatorów projektów
 • inspektorów nadzoru
 • inwestorów
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej

pracownik zabezpieczenia technicznego kurs

Najbliższy planowany termin

06.06.2022 – 11.06.2022

Koszt kursu:

   • jedna osoba2950,00 zł  – kurs w formie zdalnej

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Zgłoszenia i wpłaty do dnia 25.05.2022 włącznie.

!UWAGA!

Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenia na szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:
 • wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • przesłanie skanu fotografii na ww. maila
 • przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na ww. maila (instytucje finansowane z budżetu państwa dokonują opłat po zakończeniu kursu)
 • kontakt pod nr (22) 625-34-00,

Wymagania techniczne dla uczestników:

 • Komputer z minimum Windows 7, łącze internetowe, słuchawki/głośniki, zainstalowana aplikacja Microsoft Teams

Koszty udziału obejmują:

 • szkolenie,
 • materiały dydaktyczne

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje:

 • Bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN
 • Autoryzację „TECHOM” dla Reprezentanta Firmy ważną 3 lata

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pozwala wnioskować absolwentowi kursu o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego do Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu pracownika zabezpieczenia technicznego (do pobrania).

Uwaga dodatkowa:

Na podstawie odrębnych uzgodnień z klientem instytucjonalnym delegującym min. 15 osób szósty dzień kursu, tj. 11.06, może być przeprowadzony w innym terminie.

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia na kurs pracownika zabezpieczenia technicznego: Karta_zgłoszenia
 2. Program kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Program
 3. Regulamin kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Regulamin_szkolenia

 

TAGI:
pracownik zabezpieczenia technicznego, kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, pracownik zabezpieczenia technicznego kurs, pracownik zabezpieczenia technicznego uprawnienia, wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego