Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin

Kurs projektowo-instalacyjny (stopnie 1-4/NO)

Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego

w zakresie:

Projektowania/instalowania technicznych systemów zabezpieczeń (stopnie 1-4/NO) oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów

wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego

 • Kurs kończy się wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu (wzór MEN)
 • Ukończenie kursu umożliwia wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendy Wojewódzkie Policji
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wymagane przez Wojsko i wielu inwestorów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego
 • Kurs ma zintegrowaną formułę: przygotowuje zarówno do projektowania, jak i instalowania elektronicznych systemów zabezpieczeńkurs jest następcą oferowanych w latach poprzednich rozłącznych kursów dla instalatorów i dla projektantów, integruje oba podejścia (dawna licencja I stopnia + licencja II stopnia)

Czas kursu:

Kurs trwa 6 dni: 

 • 3 dni teorii
 • 2 dni warsztatów praktycznych –  projektowych
 • 1 dzień warsztatów praktycznych, instalacyjno-projektowych na sprzęcie SATEL (warsztaty kończą się poświadczeniem autoryzowanego dystrybutora)

Program kursu – do pobrania poniżej.

Kurs jest przeznaczony m.in.  dla:

 • instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/Norm Obronnych
 • instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 • koordynatorów projektów
 • inwestorów
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej

pracownik zabezpieczenia technicznego kurs

Najbliższy planowany termin

21.10 – 26.10.2019

Koszt kursu:

 • Zgłoszenia i wpłaty do dnia 7.10.2019 włącznie, koszt kursu wynosi:
   • bez zakwaterowania, jedna osoba – 2850,00 zł 
   • z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym, jedna osoba – 3500, 00 zł
   • z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym, jedna osoba – 3900, 00 zł

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Ostateczny termin zgłoszeń: do dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu.

Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenia na szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:
 • wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • kontakt pod nr (22) 625-34-00,

Koszty udziału obejmują:

 • szkolenie,
 • materiały dydaktyczne,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • zakwaterowanie w pokojach 1 i 2-osobowych (opcja)
 • wyżywienie w ramach kursu,
 • bufet kawowy.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje:

 • Bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN
 • Poświadczenie odbycia warsztatów praktycznych na sprzęcie,
 • Autoryzację „TECHOM” dla Reprezentanta Firmy ważną 3 lata

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pozwala wnioskować absolwentowi kursu o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego do Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu pracownika zabezpieczenia technicznego (do pobrania).

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia na kurs pracownika zabezpieczenia technicznego: Karta_zgłoszenia
 2. Program kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Program
 3. Regulamin kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Regulamin_szkolenia

 

TAGI:
pracownik zabezpieczenia technicznego, kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, pracownik zabezpieczenia technicznego kurs, pracownik zabezpieczenia technicznego uprawnienia, wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego