Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin

Kurs projektowo-instalacyjny (stopnie 1-4/NO)

Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego

w zakresie:

Projektowania/instalowania technicznych systemów zabezpieczeń (stopnie 1-4/NO) oraz zarządzania bezpieczeństwem obiektów

wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego

  • Kurs kończy się wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu (wzór MEN)
  • Ukończenie kursu umożliwia wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendy Wojewódzkie Policji
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wymagane przez Wojsko i wielu inwestorów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego
  • Kurs ma zintegrowaną formułę: przygotowuje zarówno do projektowania, jak i instalowania elektronicznych systemów zabezpieczeńkurs jest następcą oferowanych w latach poprzednich rozłącznych kursów dla instalatorów i dla projektantów, integruje oba podejścia (dawna licencja I stopnia + licencja II stopnia)

Czas kursu:

Kurs trwa 6 dni: 

  • 3 dni teorii
  • 2 dni warsztatów praktycznych –  projektowych
  • 1 dzień warsztatów praktycznych, instalacyjno-projektowych na sprzęcie SATEL (warsztaty kończą się poświadczeniem autoryzowanego dystrybutora)

Program kursu – do pobrania poniżej.

Kurs jest przeznaczony m.in.  dla:

  • instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/Norm Obronnych
  • instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
  • koordynatorów projektów
  • inwestorów
  • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
  • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej

pracownik zabezpieczenia technicznego kurs

Najbliższy planowany termin

10.06 – 15.06.2019

Koszt kursu:

  • Zgłoszenia i wpłaty do dnia 27.05.2019 włącznie, koszt kursu wynosi:
      • bez zakwaterowania, jedna osoba – 2850,00 zł 
      • z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym, jedna osoba – 3500, 00 zł
      • z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym, jedna osoba – 3900, 00 zł

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 3.06.2019.

Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenia na szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:
  • wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
    UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
  • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
  • kontakt pod nr (22) 625-34-00,

Koszty udziału obejmują:

  • szkolenie,
  • materiały dydaktyczne,
  • ćwiczenia praktyczne,
  • zakwaterowanie w pokojach 1 i 2-osobowych (opcja)
  • wyżywienie w ramach kursu,
  • bufet kawowy.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje:

  • Zaświadczenie na wzorze MEN o ukończeniu kursu
  • Poświadczenie odbycia warsztatów praktycznych na sprzęcie,
  • Autoryzację „TECHOM” dla Reprezentanta Firmy.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pozwala wnioskować absolwentowi kursu o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego do Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu pracownika zabezpieczenia technicznego (do pobrania).

Pliki do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia na kurs pracownika zabezpieczenia technicznego: Karta_zgłoszenia
  2. Program kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Program
  3. Regulamin kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Regulamin_szkolenia

 

TAGI:
pracownik zabezpieczenia technicznego, kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, pracownik zabezpieczenia technicznego kurs, pracownik zabezpieczenia technicznego uprawnienia, wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego