Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego, szkolenia specjalistyczne, autoryzacje » Kurs projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń do stopni 1-4 i wojskowych dokumentów normatywnych

Kurs projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń do stopni 1-4 i wojskowych dokumentów normatywnych

Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego

w zakresie:

Projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń

do stopni 1-4 i wojskowych dokumentów normatywnych

 

! KURS PROWADZONY W FORMIE ZDALNEJ, PRZEZ INTERNET !

Kurs organizuje TECHOM przy udziale Partnerów: Janex International Sp. z o.o., SATEL Sp. z o.o., HIKVISION Poland Sp. z o.o., DFE Security Sp. z o.o., PRODUS S.A., REAKTO S.A. i Hertz New Technologies Sp. z o.o.

 

wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego

Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego TECHOM kończy się wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu – wzór MEN na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2019 r.  poz. 652 ).

Ukończenie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego w TECHOM umożliwia:

 • ubieganie się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendy Wojewódzkie Policji w rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.)
 • spełnienie wymagań MON wobec usługodawców realizujących techniczne systemy zabezpieczeń
 • spełnienie wymagań zamawiających z sektora obiektów podlegających obowiązkowej ochronie/Infrastruktury Krytycznej
 • podwyższenie wiarygodności wobec kontrahentów
 • znaczące podwyższenie kompetencji
 • przygotowanie do certyfikacji na zgodność z normą PN-EN 16763 Usługi w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów zabezpieczeń technicznych

Uwaga:

 • Kurs ma zintegrowaną formułę: przygotowuje do projektowania, instalowania i konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeńkurs jest następcą oferowanych w latach poprzednich rozłącznych kursów dla instalatorów i dla projektantów, integruje oba podejścia (dawna licencja I stopnia + licencja II stopnia)
 • Kurs jest prowadzony w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, przez Internet, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Program kursu – do pobrania poniżej.

Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego jest przeznaczony m.in.  dla:

 • instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 / Norm Obronnych / wojskowych dokumentów normatywnych
 • instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 • koordynatorów projektów
 • inspektorów nadzoru
 • inwestorów
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej
 • osób opracowujących plany ochrony

pracownik zabezpieczenia technicznego kurs

Najbliższy planowany termin

06.03.2023 – 11.03.2023

Koszt kursu: jedna osoba3450,00 zł 

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Zgłoszenia i wpłaty do dnia 22.02.2023 włącznie.

!UWAGA!

Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenia na szkolenia (wariant bez dofinansowania):
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:
 • wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • przesłanie skanu fotografii na ww. maila
 • przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na ww. maila (instytucje finansowane z budżetu państwa dokonują opłat po zakończeniu kursu)
 • kontakt pod nr (22) 625-34-00,

Wymagania techniczne dla uczestników:

 • Komputer z minimum Windows 7, łącze internetowe, słuchawki/głośniki, zainstalowana aplikacja Microsoft Teams

Koszty udziału obejmują:

 • szkolenie,
 • materiały dydaktyczne

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje:

 • Bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika zabezpieczenia technicznego wg wzoru MEN
 • Autoryzację „TECHOM” dla Reprezentanta Firmy ważną 3 lata

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pozwala wnioskować absolwentowi kursu o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego do Zespołu d/s. Ochrony Osób i Mienia Wydziału Postępowań Administracyjnych właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu pracownika zabezpieczenia technicznego (do pobrania).

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia na kurs pracownika zabezpieczenia technicznego: Karta_zgłoszenia
 2. Program kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Program
 3. Regulamin kursu pracownika zabezpieczenia technicznego: Regulamin_szkolenia

 

TAGI:
pracownik zabezpieczenia technicznego, kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego, wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, pracownik zabezpieczenia technicznego kurs, pracownik zabezpieczenia technicznego uprawnienia, wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego