Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » O firmie » Szkoła Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń

Szkoła Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń

Witamy w Szkole Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń

Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego, szkolenia specjalistyczne, autoryzacje

Kursy i szkolenia z zakresu szacowania ryzyka, analizy zagrożeń, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa teleinformatycznego

Kursy i szkolenia PPOŻ.

Kursy projektowania automatyki budynkowej oraz systemów zintegrowanych

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych

Doradztwo, audyty, ekspertyzy, nadzory inwestycyjne, ocena i kwalifikacje urządzeń

Szkoła Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń TECHOM jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO: 127157. Wpis Kuratorium Oświaty w Warszawie 663/K/95[1].

  • Pierwsza placówka oświatowa w Polsce kształcąca kadry zajmujące się techniczną ochroną osób i mienia – założona w 1995 roku.
  • Obecnie, w ramach prowadzonych kursów, kształcone są osoby z różnych obszarów bezpieczeństwa: technicznego, ppoż., prawnego, teleinformatycznego.

Szkoła Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń TECHOM jest placówką specjalistyczną, a jej zasadniczym celem jest stworzenie osobom dorosłym warunków do pozyskania aktualnej wiedzy. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, które jest wydawane w wypadku pozytywnego wyniku z egzaminu, jest uregulowane obowiązującymi przepisami prawa.

Nasi wykładowcy są najlepszymi, rozpoznawalnymi specjalistami w swoich dziedzinach.