Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego, szkolenia specjalistyczne, autoryzacje » Audytor Wewnętrzny Systemów Zabezpieczenia Technicznego – PN-ISO/IEC 27001

Audytor Wewnętrzny Systemów Zabezpieczenia Technicznego – PN-ISO/IEC 27001

SZKOLENIE:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO W OPARCIU O WYTYCZNE PN-ISO/IEC 27001

przeznaczone dla osób pełniących / przygotowywanych do pełnienia funkcji m.in.:

 • projektantów, instalatorów, konserwatorów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych – pracowników zabezpieczenia technicznego
 • koordynatorów projektów systemów zabezpieczenia technicznego
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób koordynujących działania audytowe w jednostce organizacyjnej
 • menedżerów, specjalistów, konsultantów ds. cyberbezpieczeństwa, zarzadzania bezpieczeństwem informacji
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej
 • pracowników operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych odpowiedzialnych za wdrożenia systemu zarzadzania bezpieczeństwem
 • prawników obsługujących projekty dot. bezpieczeństwa obiektów
 • administratorów sieci
 • szefów sekcji ochrony obiektów, administratorów systemów alarmowych, komendantów ochrony, osób nadzorujących i użytkujących systemy zabezpieczeń w jednostkach wojskowych

 

EFEKTY UCZENIA:

Udział w szkoleniu pozwala na uzyskanie niezbędnej, specyficznej wiedzy dot. audytowania systemów zabezpieczeń technicznych w oparciu o wytyczne PN-ISO/IEC 27001. Absolwent kursu m.in:

 1. Zna i posługuje się podstawowymi i niezbędnymi wymaganiami dotyczącymi ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji według rodziny norm ISO/IEC 27000
 2. Charakteryzuje wymagania prawno-normatywne audytowania systemów zabezpieczenia systemami alarmowymi
 3. Potrafi przygotować plan audytu systemów zabezpieczenia technicznego
 4. Potrafi opracować raport z audytu systemów zabezpieczenia technicznego
 5. Potrafi sformułować działania korygujące po audycie

Szczegółowy program szkolenia w plikach do pobrania u dołu strony.

pracownik zabezpieczenia technicznego kurs

Najbliższy planowany termin:

21.11 – 22.11.2024

Wartość:

 • FORMA STACJONARNA BEZ ZAKWATEROWANIA: jedna osoba – 2350,00 zł netto (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych)
 • FORMA STACJONARNA Z ZAKWATEROWANIEM OD 21.11: jedna osoba – 2640,00 zł netto (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych) – pokój 1 os.
 • FORMA STACJONARNA Z ZAKWATEROWANIEM OD 20.11: jedna osoba – 2930,00 zł netto (słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) – pokój 1 os.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT, niemniej szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT – instytucje, które spełniają ten wymóg prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne, wydanie Certyfikatu, całodzienny bufet kawowy, wyżywienie w ramach szkolenia, opcjonalnie – zakwaterowanie

Szkolenie kończy się wydaniem Certyfikatu TECHOM: „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o wytyczne PN-ISO/IEC 27001.

Zgłoszenia i wpłaty do dnia 7.11.2024 włącznie.

!UWAGA! Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenia na szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:
 • wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na ww. maila (instytucje finansowane z budżetu państwa dokonują opłat po zakończeniu kursu)
 • kontakt pod nr (22) 625-34-00,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursów/szkoleń.

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia: Karta_zgłoszenia
 2. Program szkolenia: Program
 3. Regulamin: Regulamin_szkolenia

 

TAGI:
pracownik zabezpieczenia technicznego, kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, pracownik zabezpieczenia technicznego kurs, pracownik zabezpieczenia technicznego uprawnienia, wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego, cyberbezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo w systemach zabezpieczeń technicznych i systemach ochrony przeciwpożarowej, audytor ISO 27001, audytor wewnętrzny, auditor wewnętrzny ISO/IEC 27001