Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Szkolenie dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych

Szkolenie dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych

 SZKOLENIE

dla kandydatów na pełnomocników/pełnomocników ochrony informacji niejawnych, kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich osób pracujących z materiałami niejawnymi

! SZKOLENIE PROWADZONE W FORMIE STACJONARNEJ !

Szkolenie będzie prowadzone m.in. przez byłych i obecnych pracowników resortów sprawiedliwości obrony narodowej w oparciu o Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2019 poz. 742) i współistniejące akty wykonawcze 

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • osób pełniących funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych
 • osób zamierzających pełnić funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych / kandydatów na pełnomocnika ochrony
 • kierowników jednostek organizacyjnych
 • wszystkich osób, które pracują z materiałami niejawnymi

Szkolenie wspiera obowiązki:

 • Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (inspektora bezpieczeństwa informatycznego wg projektu nowej Ustawy)
 • Kierownika / pracownika kancelarii tajnej

Szkolenie

 • trwa 3 dni, składa się z zajęć warsztatowych i teoretycznych; do każdych zajęć dołączony jest panel dyskusyjny.
 • znacząco rozszerza i pogłębia szkolenia prowadzone przez ABW i SKW
 • pozwala osobom mniej doświadczonym zyskać wiedzę i umiejętności praktyczne wymagane w pracy w pionie ochrony, jak również usystematyzować i pogłębić wiedzę osobom posiadającym doświadczenie
 • kończy się egzaminem testowym, po którym kursanci otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

 • Jest bezterminowe
 • Potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenta zgodnie z zadaniami zawodowymi „Specjalisty ochrony informacji niejawnych” (242110)* wynikającymi z Krajowego standardu kompetencji zawodowych
 • Ułatwia znalezienie pracy w pionie ochrony w sferze publicznej i prywatnej
 • Stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla pracodawcy – poświadcza, że osoby zatrudniane w pionie ochrony posiadają odpowiednie kompetencje

Szkolenie trwa 3 dni                                                   

Najbliższy planowany termin:

Termin: 10.05.2022 – 12.05.2022

Koszt szkolenia:

  • jedna osoba – 1900,00 zł  – szkolenie w formie stacjonarnej, bez zakwaterowania

  • jedna osoba – 2340,00 zł  – szkolenie w formie stacjonarnej, z zakwaterowaniem w pok. 1 os.

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT, niemniej szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT – instytucje, które spełniają ten wymóg prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa. Jednostki budżetowe regulują należność po szkoleniu, firmy prywatne przed.

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Szczegółowy program kursu: PROGRAM

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT (wzór): Oświadczenie

Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach: REGULAMIN

Zgłoszenia:

Celem zgłoszenia uprzejmie prosimy o odesłanie na mail: techom@techom.com

 1. skanu podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania powyżej)
 2. potwierdzenia wykonania przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)

UWAGA:

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia do dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu – po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.