Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

TECHOM Sp. z o.o.

TECHOM Sp. z o.o. wdraża Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w kompleksowy sposób w przedsiębiorstwach. Działamy sprawnie, maksymalnie starając się skrócić czas uzyskania Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Realizujemy następujące czynności:

 • Przygotowanie kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego ze wszystkimi załącznikami
 • Tworzymy kompletną dokumentację pionu ochrony informacji niejawnych, w tym dotyczącą (jeśli konieczne) akredytowanego systemu teleinformatycznego dowolnej klauzuli
 • Przygotowujemy pomieszczenie przeznaczone na kancelarię niejawną lub tajną pod względem proceduralnym jak i technicznym (np. w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń)
 • Prowadzimy szkolenia podstawowe z zakresu ochrony informacji niejawnych tutaj
 • Pomagamy wypełnić obowiązek informacyjny wobec ABW i SKW

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Świadectwo wydawane jest przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego po dokonaniu postępowania sprawdzającego, zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.

Wymagania Prawne

Zgodnie z Art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, w zależności od poziomu zdolności do ochrony informacji niejawnych (klauzule „POUFNE”, „TAJNE”, „ŚCIŚLE TAJNE”), ABW wydaje świadectwo stopnia:

 • Pierwszego stopnia – potwierdza pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych, tzn. taką, która umożliwia przetwarzanie informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym, w tym ich wytwarzanie lub drukowanie
 • Drugiego stopnia – potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych, tzn. taką, która umożliwia przechowywanie materiałów niejawnych w siedzibie przedsiębiorcy, ale bez możliwości ich wytwarzania w systemie teleinformatycznym lub drukowania
 • Trzeciego stopnia – potwierdza zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach, tzn. taką, która umożliwia dostęp do informacji niejawnych wyłącznie u zleceniodawcy.

 

Okres ważności świadectwa

Zgodnie z Art. 29 ust. 3 Ustawy o ochronie informacji niejawnych Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydaje się na okres:

 • Dziesięciu lat – w przypadku klauzuli „POUFNE”
 • Siedmiu lat – w przypadku klauzuli „TAJNE”
 • Pięciu lat – w przypadku klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”

UWAGA: wszelkie czynności możemy zrealizować – w zależności od potrzeb klienta – z outsurcingiem funkcji:

 • Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
 • Kierownika kancelarii tajnej, kancelarii tajnej międzynarodowej, kancelarii niejawnej.
 • Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Administratora systemu.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz: techom@techom.com lub zadzwoń: 22 625 34 00

*Źródło: Ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz serwis internetowy ABW