Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM » Autoryzacje » Najbliższe-seminarium

Najbliższe-seminarium

SEMINARIUM AUTORYZACYJNE

„Zmiany wymagań dla systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu”

 

Zakres szkolenia

Zmiany wymagań dla systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu.
Zapoznanie z nowościami technicznymi w systemach alarmowych oraz technice telewizyjnej.
Przedłużenie autoryzacji do stopnia zabezpieczenia 1-4/klasy SA-1 – SA-4.

Wskazane kwalifikacje uczestnika
ukończony kurs dla instalatorów, konserwatorów lub projektantów systemów alarmowych.

Czas szkolenia
12 h (1 dzień)

Najbliższy termin
01-10-2015

Prosimy o przesyłanie Kart Zgłoszenia łącznie z potwierdzeniem opłaty za seminarium.

Koszty szkolenia

Koszt kursu:

  • przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 24.08.2015 włącznie, koszt kursu wynosi:
    • 700,00 zł + 23% VAT
  • przy zgłoszeniu i wpłacie w późniejszym terminie koszt kursu wynosi:
    • 850,00 zł + 23% VAT

 

Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 28.08.2015

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEMINARIÓW
Zgłoszenia na seminaria

Seminaria autoryzacyjne organizowane są w miarę napływu zgłoszeń. Osoby zainteresowane uczestnictwem  w seminariach proszone są o przysyłanie Kart Zgłoszenia, wraz z potwierdzeniem opłaty za szkolenie, zaświadczeniem o niekaralności (aktualne) lub licencją pracownika zabezpieczenia technicznego. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać zdjęcie do dowodu osobistego                     w formie elektronicznej (pdf) oraz zeskanowaną pierwszą stronę posiadanej aktualnie autoryzacji.

W celu uniknięcia pomyłek, wskazane jest wypełnienie Karty komputerowo z wyjątkiem podpisów. Szczególnie istotny jest odręczny podpis osoby kierowanej na seminarium, potwierdzający zgodę na wykorzystanie danych osobowych.
Koszty udziału obejmują:

  • szkolenie,
  • materiały dydaktyczne,
  • obiad,
  • bufet kawowy dwa razy dziennie.