Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kursy i szkolenia ppoż. » Kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej

Kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej

Kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej

! KURS PROWADZONY W FORMIE ZDALNEJ, PRZEZ INTERNET !

!! NOWA CENA, KURS DOFINANSOWANY W 80% !!

Udział w kursie jest dofinansowany w 80% dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które realizują działalność objętą PKD F, Dział 41 lub 42 lub 43.

Koszt kursu po dofinansowaniu to 590zł netto/brutto (zw. z VAT) od osoby

Kurs organizuje TECHOM przy udziale Partnerów: POLON-ALFA S.A. oraz
AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

 • Organizowany przez Szkołę Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń TECHOM przy udziale POLON-ALFA S.A.
 • Kończy się bezterminowym zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawodowego wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2019 r.  poz. 652 ) oraz Certyfikatem POLON-ALFA S.A. (również bezterminowym).
 • Uprawnia do wykonywania projektów, instalacji i konserwacji sprzętu do systemów sygnalizacji pożarowej w rozumieniu specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14:2006 oraz wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP – 02:2010
 • Przygotowuje do certyfikacji według normy PN-EN 16763:2017-04 Usługi w zakresie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów zabezpieczeń technicznych. Certyfikacja jest wskazana w nowej specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 jako wymagalna.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wskazywane przez inwestorów jako wymagalne – stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności. Pozwala inwestorowi zakładać, że projekt, instalacja i konserwacja SSP będą wykonane właściwie, z zachowaniem aktualnych prawno-normatywnych uwarunkowań i branżowych zasad „dobrej roboty”.

Kurs jest przeznaczony m.in.  dla:

 • instalatorów, projektantów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej
 • Inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Inżynierów i techników pożarnictwa
 • Inspektorów nadzoru budowlanego
 • pracowników firm ubezpieczeniowych
 • instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych
 • instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 • koordynatorów projektów
 • inwestorów
 • administratorów systemów alarmowych, komendantów ochrony, osób nadzorujących i użytkujących systemy zabezpieczeń
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej

Kurs trwa 5 dni, prowadzony jest w formie zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams lub podobnej.

5 dni – wykłady i ćwiczenia; 2 dni – warsztaty projektowe w oparciu o systemy POLON-ALFA S.A.

Najbliższy planowany termin:

Termin: 25.10.2021 – 29.10.2021

Koszt kursu:

 • WARIANT Z DOFINANSOWANIEM:

  jedna osoba590,00 zł  – kurs w formie zdalnej –   ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE PROSIMY O MAILA DO 24.09.2021 !!!

  Uwaga: płatność dopiero po uzyskaniu dofinansowania!

 • WARIANT BEZ DOFINANSOWANIA:

  Zgłoszenia i wpłaty do dnia 13.10.2021 włącznie, koszt kursu wynosi:

 • jedna osoba – 2950,00 zł  – kurs w formie zdalnej

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Ostateczny termin zgłoszeń: 13.10.2021

Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne.

Szczegółowy program kursu: PROGRAM

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach: REGULAMIN

Zgłoszenia:

Celem zgłoszenia uprzejmie prosimy o odesłanie na mail: techom@techom.com

 1. skanu podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania powyżej)
 2. potwierdzenia wykonania przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)

Uwaga:

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia do 13.10.2021 przed terminem rozpoczęcia kursu – po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.