Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę

Kurs dla administratorów systemów alarmowych w MON

Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego w zakresie administrowania, eksploatacji i konserwacji systemami alarmowymi dla administratorów systemów alarmowych do stopni 1-4/wojskowych dokumentów normatywnych

Przeznaczony dla osób pełniących / przygotowywanych do wykonywania zadań związanych z techniczną ochroną osób i obiektów w instytucjach podległych lub nadzorowanych przez MON, m.in. administratorów systemów alarmowych, komendantów ochrony i innych.

 

  • Kurs jest prowadzony przez wyspecjalizowaną placówkę kształcenia ustawicznego działającą w systemie oświaty (Numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych: 127157)

  • Kurs jest dedykowany wyłącznie dla osób funkcyjnych zajmujących się ochroną obiektów w instytucjach poległych lub nadzorowanych przez MON

  • Kurs kończy się wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu (wzór MEN)

  • Ukończenie kursu umożliwia wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendy Wojewódzkie Policji

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wymagane przez wojskowe dokumenty normatywne, stanowi również poświadczenie wiedzy i umiejętności z zakresu zabezpieczeń technicznych na rynku cywilnym

Czas kursu:

Kurs trwa 5 dni:

  • 3 dni teorii

  • 2 dni warsztatów praktycznych na systemach GALAXY

  • Warsztaty kończą się poświadczeniami ukończenia wystawianymi przez producentów lub autoryzowanych dystrybutorów.

UWAGI:

  • W roku kalendarzowym odbywają się 2 edycje kursu

  • Program, cena, karta zgłoszeń i wszelkie informacje organizacyjne dostępne przy bezpośrednim kontakcie z Zakładem TECHOM

Najbliższy termin: 8.04.2024-12.04.2024

Miejsce kursu: Warszawa

!!! Informacje szczegółowe: tel. 22 625 34 00 lub mail: techom@techom.com !!!