Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » O firmie » Nasza firma

Nasza firma

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM Sp. z o.o.

 

 

 

 

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM istnieje od 1980 roku; od 1986 funkcjonuje jako spółka z o.o.

Zakład TECHOM prowadzi następującą działalność:

1. Szkolenia zawodowe kadr w obszarach:

 • Technicznych systemów zabezpieczeń i systemów bezpieczeństwa pożarowego
   • projektantów, instalatorów, konserwatorów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych
   • rzeczoznawców systemów zabezpieczeń technicznych
   • inwestorów systemów zabezpieczeń technicznych
   • projektantów, instalatorów, konserwatorów i administratorów SSP, DSO i systemów gaszenia
   • inwestorów SSP, DSO i systemów gaszenia 
 • Ochrony informacji niejawnych
   • kierowników jednostek organizacyjnych
   • pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
   • kierowników i pracowników kancelarii tajnych
   • inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
   • administratorów systemu
 • Bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do chmury obliczeniowej, RODO, zarządzanie ryzykiem
   • inspektorów ochrony danych osobowych
   • osób odpowiedzialnych za nadzór, utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
   • osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji (w szczególności prawnym, teleinformatycznym i technicznym)
   • dostawców usług z zakresu bezpieczeństwa informacji, rozwiązań chmurowych, itp.
 • Ochrony danych osobowych i zarządzania prywatnością
   • inspektorów ochrony danych osobowych
   • osób, które projektują i przeprowadzają proces oceny skutków
 • Obronności i zarządzania kryzysowego
   • pracowników komórek do spraw obronnych zarządzania kryzysowego w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach
 •  

2. Udzielanie Autoryzacji zakładom instalacji alarmowych

3. Wydawanie skryptów i broszur specjalistycznych z zakresu prowadzonej działalności edukacyjnej

4. Prace badawcze i rozwojowe nad metodami: badań i certyfikacji urządzeń, usług w ochronie osób i mienia i ochronie ppoż.

5. Ocena i kwalifikacja urządzeń do systemów zabezpieczeń technicznych 

6. Organizacja seminariów i sympozjów szkoleniowych 

7. Kojarzenie partnerów biznesowych do współpracy

 

Zakład TECHOM to grupa kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin, stanowiącą m.in. kadrę dydaktyczną i badawczą. Prowadzimy stałą współpracę z wieloma podmiotami państwowymi i prywatnymi. Obok licznych kontaktów krajowych, utrzymuje kontakty z wieloma organizacjami zagranicznymi.

Dokonania historyczne w obszarze normalizacji i rzeczoznawstwa:

Do 1993 roku ekspertyzy i opinie dotyczące zabezpieczeń obiektów systemami alarmowymi w Polsce opracowali głównie specjaliści Zakładu „TECHOM”.

Wobec rosnącego zapotrzebowania w tym zakresie, a zwłaszcza wywołanego działaniem PZU oraz Sądownictwa Zakład „TECHOM” opracował koncepcję rozwoju rzeczoznawstwa w Polsce  i przedstawił ją Zarządowi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych do społecznego wykorzystania.

Obejmowała ona określenie celów działań rzeczoznawczych, programu szkolenia kadry oraz funkcjonowania Biura Rzeczoznawców. Opracowano pełne materiały dydaktyczne oraz specjalistyczne metody badawcze. Działanie to wypełniło na polskim rynku ochrony lukę, wypełnianą dotychczas przez drogie zagraniczne firmy konsultingowe lub krajowych amatorów.

Zakład „TECHOM” powołał 40-osobową Komisję Normalizacyjną do spraw opracowania na zlecenie PKNMiJ – Zespołu Elektryki, nowej Polskiej Normy „Systemy alarmowe”. Do Komisji weszli najwybitniejsi twórcy polskich konstrukcji urządzeń alarmowych, specjaliści od zabezpieczeń banków z towarzystw ubezpieczeniowych, Policji i ministerstw gospodarczych, MON, MSW.

Założeniem generalnym prac nad tą normą było dostosowanie Polskiej Normy do wymagań międzynarodowych IEC, a ponadto wykorzystanie tzw. „Dodatkach Krajowych” dorobku opracowań polskich z grupy Kryteria Grupowe „TECHOM” (około 30 opracowań z lat 1986 – 1992, częściowo wykorzystywanych do dzisiaj).

Według tego założenia opracowana PN musiała być zgodna z normami opracowanymi w IEC, aby Polska nie musiała być przedmiotem zarzutów firm zachodnich, iż w naszym kraju nie ma odniesienia normalizacyjnego dla eksportowanych przez nich do Polski urządzeń alarmowych.

Zakład „TECHOM” wspólnie ze wspaniale działającą 40-osobową Komisją Normalizacyjną opracował tę Polską Normę w 1992 roku i od 1993 weszła ona do stosowania jako PN – 93/E – 08390 „Systemy Alarmowe”. Kontynuację dalszych prac normalizacyjnych „TECHOM” przekazał Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych POLALARM.

Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego, szkolenia specjalistyczne, autoryzacje

Kursy i szkolenia z zakresu szacowania ryzyka, analizy zagrożeń, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa teleinformatycznego

Kursy i szkolenia PPOŻ.

Kursy projektowania automatyki budynkowej oraz systemów zintegrowanych

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych

Doradztwo, audyty, ekspertyzy, nadzory inwestycyjne, ocena i kwalifikacje urządzeń