Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » O firmie » Nasza firma

Nasza firma

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM Sp. z o.o.

 

 

 

 

Zakład TECHOM prowadzi następującą działalność:

1. Szkolenia zawodowe kadr w obszarach:

 • Technicznych systemów zabezpieczeń i systemów bezpieczeństwa pożarowego
   • projektantów, instalatorów, konserwatorów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych
   • rzeczoznawców systemów zabezpieczeń technicznych
   • inwestorów systemów zabezpieczeń technicznych
   • projektantów, instalatorów, konserwatorów i administratorów SSP, DSO i systemów gaszenia
   • inwestorów SSP, DSO i systemów gaszenia
 • Ochrony informacji niejawnych
   • kierowników jednostek organizacyjnych
   • pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
   • kierowników i pracowników kancelarii tajnych
   • inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
   • administratorów systemu
 • Bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do chmury obliczeniowej, RODO, zarządzanie ryzykiem
   • inspektorów ochrony danych osobowych
   • osób odpowiedzialnych za nadzór, utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001
   • osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji (w szczególności prawnym, teleinformatycznym i technicznym)
   • dostawców usług z zakresu bezpieczeństwa informacji, rozwiązań chmurowych, itp.
 • Ochrony danych osobowych i zarządzania prywatnością
   • inspektorów ochrony danych osobowych
   • osób, które projektują i przeprowadzają proces oceny skutków
 • Obronności i zarządzania kryzysowego
   • pracowników komórek do spraw obronnych zarządzania kryzysowego w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach

2. Udzielanie Autoryzacji zakładom instalacji alarmowych

3. Wydawanie skryptów i broszur specjalistycznych z zakresu prowadzonej działalności edukacyjnej

4. Prace badawcze i rozwojowe nad metodami: badań i certyfikacji urządzeń, usług w ochronie osób i mienia i ochronie ppoż.

5. Ocena i kwalifikacja urządzeń do systemów zabezpieczeń technicznych 

6. Organizacja seminariów i sympozjów szkoleniowych 

7. Kojarzenie partnerów biznesowych do współpracy

Zakład TECHOM to grupa kilkudziesięciu specjalistów z różnych dziedzin, stanowiącą m.in. kadrę dydaktyczną i badawczą. Prowadzimy stałą współpracę z wieloma podmiotami państwowymi i prywatnymi. Obok licznych kontaktów krajowych, utrzymuje kontakty z wieloma organizacjami zagranicznymi.

 

Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego, szkolenia specjalistyczne, autoryzacje

Kursy i szkolenia z zakresu szacowania ryzyka, analizy zagrożeń, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa teleinformatycznego

Kursy i szkolenia PPOŻ.

Kursy projektowania automatyki budynkowej oraz systemów zintegrowanych

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych

Doradztwo, audyty, ekspertyzy, nadzory inwestycyjne, ocena i kwalifikacje urządzeń