Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę

Kurs CCTV (wykorzystanie protokołu IP)

Kurs projektowania, instalowania, eksploatacji i nadzoru systemów telewizji dozorowej IP

! KURS PROWADZONY W FORMIE ZDALNEJ, PRZEZ INTERNET !

Kurs organizuje TECHOM przy udziale Partnerów: Janex oraz HIKVISION

   

 • Kurs kończy się wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu – wzór MEN na podstawie § 22 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. 2019 r.  poz. 652 ).
 • Kurs kończy się również wydaniem certyfikatu Hikvision HCSA (Hikvision Certified Security Associate)
 • Ukończenie kursu umożliwia wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendy Wojewódzkie Policji w rozumieniu Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wymagane przez Wojsko i wielu inwestorów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego

Program kursu – do pobrania poniżej.

Kurs jest przeznaczony m.in.  dla:

 • instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 / Norm Obronnych / wojskowych dokumentów normatywnych
 • instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 • koordynatorów projektów
 • inspektorów nadzoru
 • inwestorów
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej

Najbliższy planowany termin

12.06.2024 – 14.06.2024

Koszt kursu:

 • jedna osoba – 2900,00 zł  – kurs w formie zdalnej

 • Zgłoszenia i wpłaty do dnia 3.06.2024 włącznie, koszt kursu wynosi:

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Ostateczny termin zgłoszeń: 3.06.2024

!UWAGA!

Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs w formie zdalnej prowadzimy z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Zgłoszenia na szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:
 • wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • przesłanie na ww. maila potwierdzenia wykonania przelewu (instytucje finansowane z budżetu państwa dokonują opłat po zakończeniu kursu)
 • kontakt pod nr (22) 625-34-00,

Koszty udziału obejmują:

 • szkolenie,
 • materiały dydaktyczne,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • egzamin

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje:

 • Zaświadczenie na wzorze MEN o ukończeniu kursu

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu (do pobrania).

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia: Karta_zgłoszenia
 2. Program szkolenia: Program_CCTV
 3. Regulamin szkolenia: Regulamin_szkolenia

 

Zobacz także:
pracownik zabezpieczenia technicznego