Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę

Kurs CCTV (wykorzystanie protokołu IP)

Kurs projektowania, instalowania, a także nadzorowania systemów CCTV/VSS, które wykorzystują protokół IP

! KURS PROWADZONY W FORMIE ZDALNEJ PRZEZ INTERNET LUB STACJONARNEJ – MOŻLIWOŚĆ WYBORU FORMY!

Czas szkolenia:

Szkolenie trwa 5 dni: 4 dni teorii i 1 dzień warsztatów praktycznych na sprzęcie.

Zarys programu szkolenia (kompletny program do pobrania poniżej):

 • Rozwiązania analogowe i systemowe IT stosowane w obszarze technologii wizyjnej; Podstawy do projektowania sieci informatycznych dla systemów CCTV z transmisją IP
 • Wymagania dotyczące funkcjonalności oraz bezpieczeństwa sieci (standardy, sterowanie strumieniowaniem, protokoły oceny zdarzeń, wykrywanie błędów)
 • Wymagania eksploatacyjne systemów transmisji wizji (rozwiązania analogowe i cyfrowe – zalety i ograniczenia: przewodowe (Cu, FO), bezprzewodowe (WiFi – ogólnodostępne, pasma dedykowane/licencjonowane, radiolinie, GSM, satelitarne, IR…)
 • Systemy dozorowe VSS (CCTV/TSN/TVU) – architektura, stosowany sprzęt do transmisji, przetwarzania danych i gromadzenia zapisów/nagrań, urządzenia akwizycji obrazu (kamery wizyjne analogowe i IP, kamery termowizyjne, enkodery/wideoserwery), urządzenia peryferyjne, analiza wideo, integracja z innymi systemami
 • Elementy modeli rozwiązań VSS – przykładowe rozwiązania praktyczne (szacowanie wymaganej przepustowości pasma transmisyjnego i pojemności dyskowej)
 • Konfiguracja elementów systemów VSS na przykładach – pokaz na żywo (kamery, serwery/rejestratory, stacje operatorów/klienckie)
 • Opracowanie przykładowego systemu VSS (dawniej CCTV/TSN) na bazie przedstawionych założeń

Najbliższy planowany termin

31.05.2021 – 04.06.2021

 • Zgłoszenia i wpłaty do dnia 17.05.2020 włącznie

Koszty kursu są różne, w zależności od wyboru formy:

Forma stacjonarna – koszt kursu wynosi:

  • 2800,00 zł – bez zakwaterowania
  • 3450,00 zł  zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
  • 3750,00 zł – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym

Forma zdalna – koszt kursu wynosi:

  • 2600,00zł

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Ostateczny termin zgłoszeń upływa na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu.

Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

DODATKOWE INFORMACJE:

Kurs w formie zdalnej prowadzimy z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Zgłoszenia na szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:
 • wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • przesłanie na ww. maila potwierdzenia wykonania przelewu (instytucje finansowane z budżetu państwa dokonują opłat po zakończeniu kursu)
 • kontakt pod nr (22) 625-34-00,

Koszty udziału obejmują:

 • szkolenie,
 • materiały dydaktyczne,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • zakwaterowanie w pokojach 1 i 2-osobowych (opcja)
 • wyżywienie w ramach kursu – forma stacjonarna
 • bufet kawowy – forma stacjonarna

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje:

 • Zaświadczenie na wzorze MEN o ukończeniu kursu
 • Poświadczenie odbycia warsztatów praktycznych na sprzęcie

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursu (do pobrania).

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia: Karta_zgłoszenia
 2. Program szkolenia: Program_CCTV
 3. Regulamin szkolenia: Regulamin_szkolenia

 

Zobacz także:
pracownik zabezpieczenia technicznego