Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin

Najbliższe seminarium

Uwaga! Najbliższe seminarium autoryzacyjne jest zintegrowane ze szkoleniem specjalistycznym dot. RODO, zabezpieczania kancelarii tajnych i serwerowni.

Udział w szkoleniu/seminarium umożliwia uzyskanie/odnowienie Autoryzacji oraz otrzymanie poświadczenia o ukończeniu szkolenia wraz z opisem programu.

Szczegóły: http://2018.techom.com/szkolenie-rodo-serwerownie-kancelarie/

Najbliższy termin
3-10-2018

SEMINARIUM AUTORYZACYJNE

„RODO, ochrona danych osobowych / biometrycznych; zabezpieczanie kancelarii tajnych/niejawnych, serwerowni.”

Zakres szkolenia

Zmiany wymagań dla zabezpieczeń kancelarii tajnych i serwerowni.
Zapoznanie z wymaganiami i zaleceniami RODO w branży technicznej ochrony mienia i osób.
Przedłużenie autoryzacji do stopnia zabezpieczenia 1-4/NO.

Wskazane kwalifikacje uczestnika
ukończony kurs dla instalatorów, konserwatorów lub projektantów systemów alarmowych.

Czas szkolenia
9 h (1 dzień)

Najbliższy termin
3-10-2018

Prosimy o przesyłanie Kart Zgłoszenia łącznie z potwierdzeniem opłaty za seminarium.

Koszty szkolenia

Koszt kursu:

  • przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 21.10.2018 włącznie, koszt kursu wynosi:
    • 800,00 zł + 23% VAT

Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 28.09.2018

Po 28.10 zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEMINARIÓW

Zgłoszenia na seminaria 
Seminaria autoryzacyjne organizowane są w miarę napływu zgłoszeń. Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium proszone są o przysyłanie Kart Zgłoszenia, wraz z  potwierdzeniem opłaty za szkolenie, zaświadczeniem  o niekaralności lub zaświadczeniem o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Razem ze zgłoszeniem należy przesłać zdjęcie do dowodu osobistego w formie elektronicznej (pdf) oraz zeskanowaną pierwszą stronę posiadanej aktualnie autoryzacji.  W celu uniknięcia pomyłek, wskazane jest wypełnienie Karty elektronicznie z wyjątkiem podpisów. Szczególnie istotny jest odręczny podpis osoby kierowanej na seminarium, potwierdzający zgodę na wykorzystanie danych osobowych.
Koszty udziału obejmują:
  • szkolenie,
  • materiały dydaktyczne,
  • obiad,
  • bufet kawowy

 

Karta zgłoszenia

 
 

Pobierz program seminarium