Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kursy i szkolenia z zakresu Cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa teleinformatycznego » Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa w systemach zabezpieczeń technicznych i systemach ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa w systemach zabezpieczeń technicznych i systemach ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH I SYSTEMACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

przeznaczone dla osób pełniących / przygotowywanych do pełnienia funkcji m.in.:

 • projektantów, instalatorów, konserwatorów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych – pracowników zabezpieczenia technicznego
 • koordynatorów projektów systemów zabezpieczenia technicznego
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • menedżerów, specjalistów, konsultantów ds. cyberbezpieczeństwa, zarzadzania bezpieczeństwem informacji
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej
 • pracowników operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych odpowiedzialnych za wdrożenia systemu zarzadzania bezpieczeństwem
 • prawników obsługujących projekty dot. cyberbezpieczeństwa
 • administratorów sieci
 • szefów sekcji ochrony obiektów, administratorów systemów alarmowych, komendantów ochrony, osób nadzorujących i użytkujących systemy zabezpieczeń w jednostkach wojskowych

EFEKTY UCZENIA:

Udział w kursie pozwala na uzyskanie niezbędnej, specyficznej wiedzy dot. bezpieczeństwa cybernetycznego systemów zabezpieczeń technicznych. Absolwent kursu m.in:

 1. Charakteryzuje pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa z naciskiem na obszar systemów zabezpieczeń technicznych
 2. Zna i posługuje się podstawowymi i niezbędnymi wymaganiami dotyczącymi ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do organizacji według rodziny norm ISO/IEC 27000
 3. Zna i posługuje się podstawowymi i niezbędnymi wymaganiami dotyczącymi szacowania ryzyka dla systemów zabezpieczeń technicznych
 4. Identyfikuje i grupuje wartości aktywów
 5. Kategoryzuje zagrożenia i podatności (ryzyka) aktywów
 6. Identyfikuje i wartościuje zagrożenia oraz ataki, a także techniki wykorzystywania słabości bezpieczeństwa;
 7. Dobiera i uzasadnia metody zapewnienia usystematyzowanego podejścia do zarządzania i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji;
 8. Omawia zasady klasyfikacji i kwalifikacji zdarzeń jako incydentów bezpieczeństwa;
 9. Charakteryzuje współczesne rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego dla systemów zabezpieczeń technicznych
 10. Charakteryzuje rodzaje testów penetracyjnych

Szczegółowy program szkolenia w plikach do pobrania u dołu strony.

pracownik zabezpieczenia technicznego kurs

Najbliższy planowany termin:

29.11 – 30.11.2022

Wartość:

 • FORMA STACJONARNA BEZ ZAKWATEROWANIA: jedna osoba – 1950,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych)
 • FORMA STACJONARNA Z ZAKWATEROWANIEM OD 29.11: jedna osoba – 2200,00 zł netto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) – pokój 1 os.
 • FORMA STACJONARNA Z ZAKWATEROWANIEM OD 28.11: jedna osoba – 2400,00 zł netto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) – pokój 1 os.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Do podanych powyżej cen należy doliczyć 23% VAT, niemniej szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT – instytucje, które spełniają ten wymóg prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, całodzienny bufet kawowy, wyżywienie w ramach szkolenia, opcjonalnie – zakwaterowanie

Szkolenie kończy się wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenia i wpłaty do dnia 18.11.2022 włącznie.

!UWAGA! Po tym terminie, ze względów organizacyjnych, zgłoszenie może nie zostać przyjęte.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenia na szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:
 • wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania poniżej)
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na ww. maila (instytucje finansowane z budżetu państwa dokonują opłat po zakończeniu kursu)
 • kontakt pod nr (22) 625-34-00,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem kursów/szkoleń.

Pliki do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia: Karta_zgłoszenia
 2. Program kursu: Program
 3. Regulamin: Regulamin_szkolenia

 

TAGI:
pracownik zabezpieczenia technicznego, kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, pracownik zabezpieczenia technicznego kurs, pracownik zabezpieczenia technicznego uprawnienia, wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego, cyberbezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo w systemach zabezpieczeń technicznych i systemach ochrony przeciwpożarowej