Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę

Szkolenie RODO w zabezpieczeniach

Szkolenie specjalistyczne TECHOM:

RODO i współistniejące uregulowania prawne w obszarze realizacji usług w ochronie osób i mienia (projektowanie, instalowanie i administrowanie)

!UWAGA!

Forma zdalna – przez Microsoft Teams (aplikacja darmowa)

Najbliższy termin:

16.03.2023

Zakres szkolenia – ramowy:

 1. Ochrona danych osobowych w systemach zabezpieczeń/monitoringu wizyjnego w kontekście RODO i innych przepisów powszechnie obowiązujących, orzecznictwa sądów polskich i europejskich oraz wytycznych EDPB
 2. Szczegółowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach zabezpieczeń/monitoringu wizyjnego

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DO POBRANIA PONIŻEJ w piłkach do pobrania.

Szkolenie jest przeznaczone m.in. dla:

 • Projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń technicznych
 • Koordynatorów projektów
 • Osób funkcyjnych zajmujących się ochroną osób i obiektów w firmach, organizacjach, organach administracji państwowej, służbach mundurowych
 • Inwestorów, administratorów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, inspektorów nadzoru robót teletechnicznych
 • Producentów i dystrybutorów
 • Pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
 • Pełnomocników ds. infrastruktury krytycznej
 • Inspektorów ochrony danych

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje poświadczenie ukończenia szkolenia, wraz z opisem programu.

Czas szkolenia
ok. 5 godzin lekcyjnych

Koszt szkolenia:

 • Koszt szkolenia wynosi:
  • 400,00 zł + 23% VAT

Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 8.03.2023

Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEMINARIÓW

Sposób zgłoszenia:
Na adres mailowy techom@techom.com należy wysłać:

 • Skan podpisanej karty zgłoszenia
 • Skan potwierdzenia wykonania przelewu
Koszty udziału obejmują:
 • szkolenie,
 • materiały dydaktyczne,
 1. Program seminarium: TECHOM_RODO        
 2. Karta zgłoszenia:  KARTA_SZKOLENIE