Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kurs – Metody audytu wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem

Kurs – Metody audytu wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem

Metody audytu wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem obiektów, informacji i danych osobowych oraz zarządzania ryzykiem. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.

 

Zakres szkolenia

 • struktura i definicje w ISO 19011
 • główne wymagania normy ISO 27001
 • najlepsze praktyki przeprowadzania audytu
 • wymagania systemu bezpieczeństwa
 • znaczenie bezpieczeństwa informacji i zgodność z wymaganiami
 • reguły planowania, realizacji, raportowania audytu bezpieczeństwa
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • analiza przypadku

 

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia oraz w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu – certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001

 

Czas szkolenia

3 dni – 24 godziny lekcyjne

 

Terminy

08-10.05.2015
19-21.10.2012

Koszt kursu: 

 • przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 17.04.2015 włącznie, koszt kursu wynosi:  1600,00 + 23% VAT
 • przy zgłoszeniu i wpłacie w terminie późniejszym, koszt kursu wynosi: 1750,00 zł + 23% VAT

Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 122.04.2015

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ
Zgłoszenia na szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:
 • wypełnienie pobranej karty zgłoszenia – w komputerze (plik Word)
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • kontakt pod nr (0-22) 625-34-00

Koszty udziału obejmują:

 • szkolenie,
 • materiały dydaktyczne,
 • wyżywienie,
 • bufet kawowy dwa razy dziennie.

Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu

Karty zgłoszeń:

 

Karta zgłoszenia

 

 


Program szkolenia