Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia » Warsztaty » Wykorzystanie systemów GSM/GPRS w instalacjach alarmowych

Wykorzystanie systemów GSM/GPRS w instalacjach alarmowych

Warsztaty doskonalące

 

Zakres szkolenia

Zastosowanie modułów GSM i GPRS oraz INTERNETU w systemach alarmowych włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej oraz nadzoru peryferyjnego i monitoringu alarmowego.

Wskazane kwalifikacje uczestnika
Instalatorzy i projektanci systemów alarmowych

Czas szkolenia
21 godzin lekcyjnych (2 dni)

Najbliższy termin
Termin otwarty w zależności od napływu zgłoszeń.
Prosimy o przesyłanie Kart Zgłoszenia z terminem otwartym podając ewentualne ograniczenia czasowe.

Koszty szkolenia

Koszt warsztatów:

 • Przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia DWA TYGODNIE PRZED TERMINEM włącznie, koszt kursu wynosi:
  • 800,00 zł + 23% VAT – bez zakwaterowania,
  • 900,00 zł + 23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym,
  • 980,00 zł + 23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,
 • Przy zgłoszeniu i wpłacie W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM koszt kursu wynosi:
  • 940,00 zł + 23% VAT – bez zakwaterowania,
  • 1000,00 zł + 23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym,
  • 1100,00 zł + 23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,

Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu TYDZIEŃ PRZED TERMINEM

DODATKOWE INFORMACJE

Warsztaty organizowane są w miarę napływu zgłoszeń. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przysyłanie Kart Zgłoszenia z terminem otwartym, podając jednocześnie swoje ograniczenia czasowe. W celu uniknięcia pomyłek, wskazane jest wypełnienie Karty komputerowo z wyjątkiem podpisów. Szczególnie istotny jest odręczny podpis osoby kierowanej na seminarium, potwierdzający zgodę na wykorzystanie danych osobowych.

Terminy warsztatów podawane są na 3-4 tygodnie wcześniej. Po podaniu terminu na stronie internetowej TECHOM, należy potwierdzić uczestnictwo w podanym terminie i przesłać potwierdzenie opłaty za szkolenie.

Koszty udziału obejmują:

 • materiały dydaktyczne,
 • warsztaty praktyczne,
 • całodzienne wyżywienie,
 • noclegi w pokojach jedno i dwuosobowych,
 • bufet kawowy dwa razy dziennie.

Zgłoszenia na szkolenia:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:

 • wypełnienie pobranej karty zgłoszenia
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.