Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia » Warsztaty » Praktyczne umiejętności z zakresu instalowania oraz diagnozowania elektronicznych systemów zabezpieczeń

Praktyczne umiejętności z zakresu instalowania oraz diagnozowania elektronicznych systemów zabezpieczeń

Warsztaty doskonalące

Cel szkolenia
Jest to forma szkolenia doskonalącego, przeznaczona dla instalatorów, konserwatorów oraz projektantów elektronicznych systemów zabezpieczeń. Zasadniczym celem warsztatów jest uzupełnienie i doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu instalowania, eksploatacji oraz diagnozowania systemów alarmowych. Poprzez praktyczne ćwiczenie na odpowiednio przygotowanych stanowiskach laboratoryjnych oraz wzajemną wymianę doświadczeń, uczestnicy szkolenia mają okazję udoskonalić swój warsztat pracy, szczególnie w zakresie wykrywania i diagnozowania uszkodzeń systemów alarmowych.
 

Zakres szkolenia

 • Dobór urządzeń do realizacji zaprojektowanego systemu alarmowego
 • Konfiguracja elementów systemu alarmowego
 • Programowanie centrali
 • Metody wykrywania uszkodzeń i diagnostyka systemu
 • Zarabiania końcówek przewodów różnymi typami złącz

Wskazane kwalifikacje uczestnika
Ukończony kurs dla instalatorów lub projektantów elektronicznych systemów zabezpieczeń
 
Czas szkolenia
21 h ( warsztaty, sprawdzian wiadomości)
 
Najbliższy termin
Termin otwarty w zależności od napływu zgłoszeń.
Prosimy o przesyłanie Kart Zgłoszenia z terminem otwartym podając ewentualne ograniczenia czasowe.
 
Koszty szkolenia

Koszt warsztatów:

 • Przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia DWA TYGODNIE PRZED TERMINEM włącznie, koszt kursu wynosi:
  • 800,00 zł + 23% VAT – bez zakwaterowania,
  • 900,00 zł + 23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym,
  • 980,00 zł + 23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,
 • Przy zgłoszeniu i wpłacie W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM koszt kursu wynosi:
  • 940,00 zł + 23% VAT – bez zakwaterowania,
  • 1000,00 zł + 23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym,
  • 1100,00 zł + 23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,

Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu TYDZIEŃ PRZED TERMINEM

 

DODATKOWE INFORMACJE

Warsztaty organizowane są w miarę napływu zgłoszeń. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przysyłanie Kart Zgłoszenia z terminem otwartym, podając jednocześnie swoje ograniczenia czasowe. W celu uniknięcia pomyłek, wskazane jest wypełnienie Karty komputerowo z wyjątkiem podpisów. Szczególnie istotny jest odręczny podpis osoby kierowanej na seminarium, potwierdzający zgodę na wykorzystanie danych osobowych.

Terminy warsztatów podawane są na 3-4 tygodnie wcześniej. Po podaniu terminu na stronie internetowej TECHOM, należy potwierdzić uczestnictwo w podanym terminie i przesłać potwierdzenie opłaty za szkolenie.

Koszty udziału obejmują:

 • materiały dydaktyczne,
 • warsztaty praktyczne,
 • całodzienne wyżywienie,
 • noclegi w pokojach jedno i dwuosobowych,
 • bufet kawowy dwa razy dziennie.

Zgłoszenia na szkolenia:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o:

 • wypełnienie pobranej karty zgłoszenia
  UWAGA: zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinien podpisać kandydat na szkolenie, a nie Kierownik Zakładu zgłaszającego kandydaturę,
 • przesłanie zeskanowanej karty zgłoszenia na adres e-mail techom@techom.com
 • lub przesłanie jej faxem pod nr (0-22) 625-26-75,

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.


Karta zgłoszenia

 

 


Pobierz program warsztatów