Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę

Kursy pracownika zabezpieczenia technicznego, szkolenia specjalistyczne, autoryzacje

Kursy i szkolenia z zakresu szacowania ryzyka, analizy zagrożeń, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa teleinformatycznego

Kursy i szkolenia PPOŻ.

Kursy projektowania automatyki budynkowej oraz systemów zintegrowanych

Kursy i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych

Doradztwo, audyty, ekspertyzy, nadzory inwestycyjne, ocena i kwalifikacje urządzeń

Witamy w Szkole Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń

Zasadniczym zadaniem placówki jest stworzenie osobom dorosłym warunków do pozyskania aktualnej wiedzy technicznej, dotyczącej zastosowania nowoczesnych systemów technicznego zabezpieczenia różnego rodzaju obiektów, osób i mienia za pomocą urządzeń alarmowych włamania i napadu, urządzeń kontroli dostępu, urządzeń telewizji użytkowej oraz dozoru peryferyjnego i monitoringu alarmowego. Ważnym zadaniem jest powiązanie tego celu z zastosowaniem nowoczesnych metod analizy zagrożeń oraz szacowania ryzyka w oparciu o zastosowanie wiedzy zawodowej,  wynikającej z treści stosowanych Polskich Norm .

Prowadzone kursy szkoleniowe wiążą wiedzę teoretyczną z bogatych doświadczeń zawodowych środowiska „alarmowców” z ćwiczeniami praktycznymi prowadzonymi na najnowszym sprzęcie technicznym do zabezpieczeń, zarówno produkcji wybitnych firm polskich, jak i zagranicznych. Słuchacze kursów biorą czynny udział w ćwiczeniach praktycznych na tym sprzęcie oraz zapoznają się z jego dokumentacją techniczną.

Uczestnicy kursów szkoleniowych otrzymują obszerny zestaw materiałów szkoleniowych w postaci specjalnie opracowanych skryptów szkoleniowych, podzielonych wewnątrz na zróżnicowane tematycznie rozdziały z pytaniami kontrolnymi i wykazami literatury tematów.

Towarzyszą tym materiałom również obszerne konspekty do wybranych tematów wykładowych. Założeniem placówki i kursów jest dostarczenie słuchaczom całej wiedzy zawodowej w postaci skryptów, do których słuchacze mogą i powinni w przyszłości powracać – w miarę ich potrzeb.