Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin

Kurs dla inwestorów, administratorów i projektantów

Kurs dla inwestorów, administratorów i projektantów systemów alarmowych / zabezpieczeń technicznych

 • Organizowany przez Szkołę Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń TECHOM
 • Kończy się zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawodowego wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632)

Kurs jest przeznaczony m.in.  dla:

 • inwestorów
 • administratorów systemów alarmowych, komendantów ochrony, osób nadzorujących i użytkujących systemy zabezpieczeń
 • projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych
 • projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 • koordynatorów projektów
 • projektantów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej
 • Inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Inżynierów i techników pożarnictwa
 • Inspektorów nadzoru budowlanego
 • pracowników firm ubezpieczeniowych
 • osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 • osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej

Udział w kursie zapewnia przeszkolenie w oparciu o aktualne uwarunkowania prawno-normatywne m.in. w zakresie:

 • procesu inwestycji w systemy zabezpieczeń technicznych
 • analizy zagrożeń
 • szacowania i zarządzania ryzykiem w obszarze zarządzania bezpieczeństwem
 • oceny kosztorysów
 • kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem obiektu
Kurs trwa 5 dni:

Termin: 14.10.2019 – 18.10.2019, w Warszawie

Miejsce: Warszawa

Wartość:                                                                

 • bez zakwaterowania, jedna osoba – 2700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych)
 • z zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym, jedna osoba – 3350, 00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych)
 • z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym, jedna osoba – 3750, 00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” –  zwolnione z VAT)

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne (warsztaty), wyżywienie w ramach kursu, bufet kawowy, zakwaterowanie (opcjonalnie)

Szczegółowy program kursu: PROGRAM

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA

Warunki uczestnictwa w kursach i szkoleniach: REGULAMIN

Zgłoszenia:

Celem zgłoszenia uprzejmie prosimy o odesłanie na mail: techom@techom.com

 1. skanu podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania powyżej)
 2. skanu fotografii
 3. potwierdzenia wykonania przelewu (nie dotyczy jednostek budżetowych)

Uwaga:

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia do dwóch tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu – po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.