Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin
TECHOM.COM
Zaznacz stronę
TECHOM » Kursy i szkolenia » Kurs specjalistów monitoringu / administratorów systemów zabezpieczeń technicznych

Kurs specjalistów monitoringu / administratorów systemów zabezpieczeń technicznych

Dedykowany kurs dla Wojska i służb mundurowych z zakresu technicznej ochrony obiektów w zawodzie:

specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia / administrator systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia do stopni 1-4/Norm Obronnych 

Przeznaczony dla osób pełniących / przygotowywanych do wykonywania zadań związanych z techniczną ochroną osób i obiektów w służbach mundurowych.

  • Kurs kończy się wydaniem bezterminowego zaświadczenia o ukończeniu kursu (wzór MEN)
  • Ukończenie kursu umożliwia wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, prowadzoną przez Komendy Wojewódzkie Policji
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wymagane przez Wojsko, stanowi również poświadczenie wiedzy i umiejętności z zakresu zabezpieczeń technicznych na rynku cywilnym

Czas kursu:

Kurs trwa 6 dni: 

  • 3 dni teorii
  • 3 dni warsztatów praktycznych na systemach BOSCH, ROGER, GALAXY. Warsztaty kończą się poświadczeniami ukończenia.

NAJBLIŻSZY TERMIN: 30.03.2020-4.04.2020

UWAGA:

  • W roku kalendarzowym odbywają się 2-4 edycje kursu.

  • Program, cena, karta zgłoszeń i wszelkie informacje organizacyjne dostępne przy bezpośrednim kontakcie z Zakładem TECHOM

tel. 22 625 34 00 lub mail: techom@techom.com