Masz pytania? Zadzwoń: 22 625 34 00
TECHOM.COM linkedin

Szkolenie RODO, serwerownie, kancelarie

Szkolenie specjalistyczne TECHOM:

• RODO, ochrona danych osobowych / biometrycznych; zabezpieczanie kancelarii tajnych/niejawnych, serwerowni.

TERMIN I MIEJSCE: 3.10.2018 w Warszawie

Zarys programu seminarium:

 • RODO dla projektantów, instalatorów, producentów, inwestorów i administratorów systemów zabezpieczeń.
 • Zbieranie i przechowywanie danych osobowych / biometrycznych w systemach zabezpieczeń
 • Ocena ryzyka systemów teleinformatycznych
 • Zabezpieczanie kancelarii tajnych / niejawnych
 • Zabezpieczanie serwerowni
 • Sposób przekazywania gotowych systemów zabezpieczeń technicznych dla obiektów wojskowych

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DO POBRANIA PONIŻEJ

Szkolenie jest przeznaczone m.in. dla:

 

 • Projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń technicznych
 • Koordynatorów projektów
 • Inwestorów, administratorów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, inspektorów nadzoru robót teletechnicznych
 • Producentów i dystrybutorów
 • Pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
 • Pełnomocników ds. infrastruktury krytycznej

 

 • Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje poświadczenie ukończenia szkolenia, wraz z opisem programu.
 •  Absolwenci kursów projektowych i instalatorskich otrzymują również odnowienie Autoryzacji TECHOM

Szkolenie jest zintegrowane z dotychczas oferowanym Seminarium Autoryzacyjnym!

 

TERMIN I MIEJSCE:    3.10.2018 w Warszawie

 

Koszt:

 • 800zł netto + 23% VAT

Zgłoszenia i wpłaty – do 21.09.2018. 

Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.

Sposób zgłoszenia:

Na adres mailowy techom@techom.com należy wysłać:

 • Skan podpisanej karty zgłoszenia
 • Skan potwierdzenia wykonania przelewu

Osoby posiadające ukończony kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, które chcą uzyskać/odnowić Autoryzację TECHOM prosimy o dosłanie dodatkowo:

 • Numeru zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • Zdjęcia (w formie elektronicznej)

 Każda zgłoszona osoba będzie proszona o wypełnienie oświadczenia o niekaralności przed rozpoczęciem szkolenia.

 Link do karty zgłoszenia poniżej.

Wykładowcami na opisywanym kursie będą znani oraz cenieni w branży specjaliści, w tym byli i obecni pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej

 

 1. Program seminarium: TECHOM_RODO        
 2. Karta zgłoszenia:  KARTA_SZKOLENIE